Phân NPK Năm Lá 16-16-8+1.3S

Thành phần:

- Đạm tổng sô: 16%

- Lân hữu hiệu: 16%

- Kali hữu hiệu: 8%

- Lưu huỳnh: 1.3%

Hướng dẫn sử dụng:

- Cây lương thực: 250-300 kg/ha/lần, bón 3 lần/vụ

- Cây công nghiệp: 600-800 kg/ha/lần, bón 3 lần/năm

- Cây rau màu: 200-300 kg/ha/lần, bón 3 lần/vụ

Thông tin cảnh báo:

- Chỉ dùng để bón cây

- Để xa nguồn thực phẩm và tầm tay trẻ em

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát


Bài viết cùng chủ đề