Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày 29/03/2024 vào lúc 9 giờ 00 tại Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, Số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Biên bản

Nghị quyết


Bài viết cùng chủ đề