Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày đăng: 28/04/2011 Lượt xem: 72

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2010, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 ( chi trả cổ tức 50% vốn điều lệ, trong đó 30% trả bằng cổ phiếu và 20% bằng tiền mặt), tăng vốn điều lệ....

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thành công tốt đẹp, toàn thể cổ đông đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc. Đại hội tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu của năm 2011 đã nêu trong nghị quyết do Đại hội nhất trí thông qua.

 
Tin tức mới

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY PHÂN BÓN NPK 75.000 T/N VÀ HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2011

PHÂN BÓN NPK

Vai trò và cách dùng các loại phân bón hữu cơ

Nhu cầu dinh dưỡng và kỹ thuật bón phân cho cây ngô tăng năng suất

Những điều cần nhớ khi sử dụng phân hóa học

Fanpage
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 0236 3679149