THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo thường niên năm 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Xem tiếp
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018
Xem tiếp
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Xem tiếp
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Xem tiếp
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Xem tiếp
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Xem tiếp
Thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2017
Thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2017
Xem tiếp
Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 đợt 2
Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 đợt 2
Xem tiếp
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Xem tiếp
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Xem tiếp
Số dòng: Trang:
Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1250869