THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Nhà đầu tư Nguyễn Thị Thu Hằng đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng
Xem tiếp
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu DCI
Xem tiếp
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Giao dịch cổ phiếu của ông Trần Văn Thu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Xem tiếp
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Giao dịch cổ phiếu của ông Trương Như Tạo - Thành viên Ban kiểm soát
Xem tiếp
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Trung Dũng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Xem tiếp
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Cao Tuyên - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Xem tiếp
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Giao dịch cổ phiếu của ông Lê Tề - Trưởng Ban kiểm soát
Xem tiếp
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Giao dịch cổ phiếu của bà Lê Thị Lan - Thành viên Ban kiểm soát
Xem tiếp
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Vũ - TP. Tài chính Quản trị
Xem tiếp
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Phú Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Xem tiếp
Số dòng: Trang:
Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1281355