Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Ban lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC :
1. Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Tổng Giám đốc
2. Ông Trần Văn Thu - Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Hoàng Trung Dũng - Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Phạm Cao Tuyên - Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Lê Tề - Phó Tổng Giám đốc
6. Ông Nguyễn Thanh Linh - Phó Tổng Giám đốc

BAN KIỂM SOÁT : 
1. Bà Dương Huyền Hương - Trưởng ban 
2. Ông Lê Tề - Uỷ viên
3. Ông Nguyễn Thanh Linh - Uỷ viên 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 

1. Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn - Uỷ viên
3. Ông Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên
4. Ông Trần Văn Thu - Uỷ viên
5. Ông Phạm Cao Tuyên - Uỷ viên 


Tin tức mới

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY PHÂN BÓN NPK 75.000 T/N VÀ HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2011

PHÂN BÓN NPK

Vai trò và cách dùng các loại phân bón hữu cơ

Nhu cầu dinh dưỡng và kỹ thuật bón phân cho cây ngô tăng năng suất

Những điều cần nhớ khi sử dụng phân hóa học

Fanpage
Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 0236 3679149