THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ban Tổng giám đốc
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2017
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Báo cáo thường niên 2016
Báo cáo thường niên 2016
Xem tiếp
Báo cáo thường niên 2015
Báo cáo thường niên 2015
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo thường niên 2014
Báo cáo thường niên 2014
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo thường niên năm 2013
Báo cáo thường niên năm 2013
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo thường niên năm 2012
Báo cáo thường niên năm 2012
Xem tiếp   |  Tải về
Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1211704