THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam tại Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
Xem tiếp
Báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2018
Xem tiếp
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
Xem tiếp
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Xem tiếp
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Xem tiếp
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo tài chính năm 2013
Báo cáo tài chính năm 2013
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo tài chính năm 2012
Báo cáo tài chính năm 2012
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo tài chính năm 2011
Báo cáo tài chính năm 2011
Xem tiếp   |  Tải về
Số dòng: Trang:
Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1309893