THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
Xem tiếp
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Xem tiếp
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Xem tiếp
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo tài chính năm 2013
Báo cáo tài chính năm 2013
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo tài chính năm 2012
Báo cáo tài chính năm 2012
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo tài chính năm 2011
Báo cáo tài chính năm 2011
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo tài chính năm 2010
Báo cáo tài chính năm 2010
Xem tiếp   |  Tải về
Báo cáo tài chính năm 2009
Báo cáo tài chính năm 2009
Xem tiếp   |  Tải về
Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1281304