THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ban Tổng giám đốc
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2017
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG
Ngày 18/01/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ra Quyết định số 53/QĐ-SGDHN V/v chấp thuận Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng

Xem file đính kèm

Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1211696