THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Ban Tổng giám đốc
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2017
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
Ngày 29 tháng 12 năm 2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận số 217/2016/GCNCP-VSD. Theo đó, Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2016.
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: DCI
- Mã ISIN: VN000000DCI7
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 2.412.518 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 24.125.180.000 đồng
- Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1211697