THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Công bố thông tin về việc chào mua công khai
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Xem toàn bộ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
1. Ông Nguyễn Đình Huỳnh - Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Phú Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc
3.
Ông Trần Văn Thu - Phó Tổng Giám đốc
4.
Ông Hoàng Trung Dũng - Phó Tổng Giám đốc
5. Ông Phạm Cao Tuyên - Phó Tổng Giám đốc
6. Ông Trương Như Tạo - Phó Tổng Giám đốc


Copyright © 2010 CICO. All Rights Reserved. Trang Chủ  |  Khách hàng  |  Tuyển Dụng  |  Liên Hệ
Address : 73 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Tel: 0236 3679149
Fax: 0236 3845979
Email: cicodanang@yahoo.com
Tổng lượt truy cập: 1272574